Ideja, poruka, koncept

SPUD

IDEJA, PORUKA, KONCEPT

Radovi učenika Odjela grafičkog dizajna Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli
Kino Valli, 20. srpnja u 18:00

Grafički dizajn sve je više dio našeg svakodnevnog života, važan aspekt suvremenog svijeta. Odjel grafičkog dizajna Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli ima zadatak i ambiciju utjeloviti tradiciju klasičnog grafičkog izraza koji se materijalizira kroz grafičke tehnike klasične provenijencije i suvremeni grafički dizajn. Kroz proces analize, sinteze, verifikacije i prezentacije razvijamo specifičnu metodologiju rada temeljenu na kulturi projekta. Takva nam metoda dozvoljava preuzimanje znanja i kompetencija iz različitih predmeta učenja, kojih ima barem toliko koliko je disciplina involvirano u proces komunikacije, i to bilo kao konsolidacija kulture slike i njene evokativne i simboličke vrijednosti, bilo kao percepcija forme u sklopu vizualnih umjetnosti.

S razvojem tehnološke inovacije učenike osposobljavamo za multimedijalni likovni jezik, ali i za oblikovanje i realizaciju kompleksnih poruka tražeći u isto vrijeme moguću interakciju s različitim profesijama involviranim u proces realizacije gotovog proizvoda (fotografi, arhitekti, ilustratori, tipografi…) i naravno s korisnicima same poruke. Na kraju četverogodišnjeg školovanja učenik posjeduje iskustvo i znanje koje ide od poznavanja i stvaranja tipografskog znaka do prijeloma teksta i pripreme za tisak, od oblikovanja poruke u obliku plakata do ilustracije, od izrade stripa do klasične grafike…

Ova je izložba mali presjek našega rada i još jedan dokaz da smo uspješni u svojim nastojanjima te da ove mlade autore osim usvojenog znanja krasi i iskrena radost stvaranja.

prof. Denis Sardoz

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu