Umjetnički savjet

Festival ima Umjetnički savjet sastavljen od predsjednika i dvaju članova koje imenuje i razrješava ministar kulture.
Predsjednika i jednog člana Umjetničkog savjeta ministar kulture imenuje iz redova istaknutih filmskih stručnjaka na temelju javnoga poziva objavljenoga na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Drugoga člana Umjetničkoga savjeta ministar kulture imenuje iz redova istaknutih filmskih stručnjaka na prijedlog gradonačelnika Pule, koji se utvrđuje na temelju javnoga poziva objavljenoga na mrežnim stranicama Grada Pule.
Mandat članovima Umjetničkoga savjeta traje tri godine.
Umjetnički savjet izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:
– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne),
– međunarodne izbornike pojedinih pratećih programa,
– međunarodne goste,
– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,
– raspored projekcija filmova po naslovima u glavnome programu (Arena) i
– sastav ocjenjivačkoga suda (žirija) Festivala.
O prijedlozima Umjetničkoga savjeta odlučuje Festivalsko vijeće većinom glasova svih članova.
Umjetnički savjet odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

 

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu