Pravila za prijavu filmova


Sukladno članku 48. Statuta Pulskog filmskog festivala, a u svrhu što jasnijih uputa za prijavu filmova donose se

PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA

62. Pulski filmski festival 18.-25. srpnja 2015.
Rad Pulskog filmskog festivala reguliran je Statutom i Pravilnikom o statusu i financiranju. Kako bi prijave bile što kvalitetnije ispunjene i jasnije, donosi se njihovo tumačenje dato u obliku ovih Pravila za prijavu filmova.

1. OPĆI UVJETI
1. Javni poziv za prijave u natjecateljski dio programa 62. Pulskog filmskog festivala raspisuje se za dvije programske kategorije:
1) Hrvatski program - pravo prijave imaju svi hrvatski filmovi i manjinske koprodukcije duže od 70 minuta
2) Kratka Pula - pravo prijave imaju svi kratkometražni igrani hrvatski filmovi i manjinske koprodukcije kraće od 40 minuta
2. Rok za prijavu filmova traje od 20. ožujka do 17. travnja 2015. u ponoć.
3. Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranci Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr
4. Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.
5. Pulski filmski festival ne uzima naknadu za prijavu filmova i ne plaća naknadu za prikazivanje filmova u Hrvatskom programu i Kratkoj Puli.
6. Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati odredbama Statuta Pulskog filmskog festivala i ovim Pravilima.

2. IZBOR FILMOVA I REZULTATI
Filmove bira Umjetnički savjet Pulskog filmskog festivala.
Umjetnički savjet zadržava diskrecijsko pravo izbora filmova u Hrvatski program.
Umjetnički savjet zadržava diskrecijsko pravo da izvan konkurencije prikaže film u Hrvatskom programu.
Rezultati izbora filmova bit će objavljeni nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju na službenoj mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala i putem medija.
Sudionici prijava bit će službeno obaviješteni o rezultatima izbora putem e-mail adrese naznačene u prijavnici.

3. OCJENJIVAČKI SUD
Članove ocjenjivačkog suda predlaže Umjetnički savjet i odobrava Festivalsko vijeće Pulskog filmskog festivala.
Ocjenjivački sud za Hrvatski program sastoji se od predsjednika i četiri člana, a ocjenjivački sud za Kratku Pulu od predsjednika i dva člana.
Festivalsko vijeće imenuje Ocjenjivački sud najkasnije 30 dana prije početka Festivala.

4. NAGRADE
Nagrade u kategoriji Hrvatski program – hrvatski film:
1. Velika zlatna arena za najbolji film (prima producent)
2. Zlatna arena za režiju
3. Zlatna arena za scenarij
4. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu
5. Zlatna arena za sporednu žensku ulogu
6. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu
7. Zlatna arena za sporednu mušku ulogu
8. Zlatna arena za kameru
9. Zlatna arena za montažu
10. Zlatna arena za glazbu
11. Zlatna arena za scenografiju
12. Zlatna arena za kostimografiju
13. Zlatna arena za masku
14. Zlatna arena za oblikovanje zvuka
15. Zlatna arena za specijalne efekte u filmu
16. Zlatna arena za vizualne efekte u filmu
Nagrada Breza dodjeljuje se najboljem debitantu iz jedne od navedenih kategorija nagrada.
Nagrade u kategoriji Hrvatski program – manjinska koprodukcija:
1. Zlatna arena za najbolji film
2. Zlatna arena za režiju
3. Zlatna arena za glumačko ostvarenje
Ocjenjivački sud za Hrvatski program (hrvatski film, manjinska koprodukcija) zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u svim predviđenim kategorijama, ukoliko ocijeni da određeno filmsko dostignuće ne odgovara kriterijima.
Ukoliko se nagrada dodjeljuje filmu, odnosno audiovizualnom djelu iz Hrvatskog programa (hrvatski film, manjinska koprodukcija) neovisnog proizvođača nastalom po narudžbi pojedinog nakladnika televizije, producentom takvog filma smatra se neovisni proizvođač.
Nagrada u kategoriji Kratka Pula:
Diploma za najbolji kratkometražni igrani film.

5. PRAVA I OBVEZE
Podnošenjem obrasca prijave producent jamči za točnost navedenih podataka te da je autor ili nositelj autorskih prava filma.
Organizator Festivala ima pravo izvršiti provjeru podataka kod svih navedenih producenata i produkcijskih kuća nakon zaprimanja prijave i tražiti dodatne potvrde i dokumentaciju.
Organizator Festivala i njegovi zastupnici, djelatnici, suradnici i predstavnici ne odgovaraju za neovlašteno uvrštavanje sadržaja u film koje može biti temelj za potraživanja trećih osoba.
Organizator Festivala ima pravo koristiti sve materijale koji su sastavni dio prijavnice te isječak filma u promotivne svrhe.
Organizator Festivala će zadržati i koristiti selekcijsku kopiju filma isključivo u arhivske i nekomercijalne svrhe.
Ukoliko je autor suglasan selekcijski primjerak filma bit će uvršten u Festivalsku videoteku koja je dostupna isključivo akreditiranim profesionalcima tijekom Festivala.
Organizator Festivala preuzima odgovornost za službenu projekcijsku kopiju filma od prispijeća u festivalski ured do vraćanja kopije producentu ili drugoj odgovornoj osobi po ovlaštenju producenta. U slučaju oštećenja kopije tijekom Festivala, Organizator Festivala će nadoknaditi isključivo materijalnu vrijednost fizičke kopije (uz predočenje računa). Organizator Festivala ne preuzima odgovornost za kopije izgubljene u dostavi, osim ako do gubitka nije došlo njegovom odgovornošću.
Troškove slanja selekcijske kopije te promotivnih materijala te njihovo osiguranje snosi producent, a troškove vraćanja Organizator Festivala.
Producent se obvezuje da neće otkazati prikazivanje filma na Festivalu nakon objave službenog programa. U slučaju otkazivanja protivno navedenome, Organizator Festivala zadržava pravo na naknadu nastale štete.
Organizator Festivala je ovlašten napisati vlastiti tekst o odabranom filmu za katalog festivala, programe, letke i druge promotivne materijale.
Producenti i redatelji nagrađenih filmova na Pulskom filmskom festivalu mogu spomenuti naziv nagrade, godinu i ime festivala u svim promotivnim materijalima filma.
Svaki odabrani film prikazat će se tijekom Festivala najviše četiri puta.

6. TEHNIČKI UVJETI
Službena projekcijska kopija
U službenom natjecateljskom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na:
1. 35mm vrpci i DCP-u (Hrvatski program)
2. DCP-u, digitalnoj datoteci ili Blu Ray-u (Kratka Pula)
35 mm vrpca
Format slike - 1.85:1 ili 2.35:1; Zvuk – mono, stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje
DCP
Format slike - 1.85:1 ili 2.39:1; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje
Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a.
Više informacija na: http://digitalcinemanamingconvention.com/
(Molimo da se filmovi dostave na tvrdom disku u standardnom CRU kućištu >= 7200 okr/min i vanjskim napajanjem (220V), sa svom dodatnom opremom za spajanje (kablovi, napajanje). Tvrdi diskovi moraju biti formatirani u ext2/ext3 ili NTFS datotečnom sistemu).
Producenti su obvezni službenu projekcijsku kopiju dostaviti Festivalu najkasnije do 8. srpnja 2015. radi tehničke provjere ispravnosti kopije. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma, Festival ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.
(Ukoliko DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) molimo da ključeve pošaljete na mail: kdm@pulafilmfestival.hr najkasnije do 8. srpnja 2015.)
Digitalna datoteka
Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Video format - MPEG4 ; Rezolucija slike - min 1920x1080p; Kodek - H264; Bitrate - max. 30000 kbit/s; ; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje.
Blu Ray
Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje.

7. UPUTE ZA PRIJAVU FILMOVA
Prijavnica je dostupna na: http://www.pulafilmfestival.hr/hr
Prilikom ispunjavanja prijavnice preporuča se korištenje ovih Pravila zbog detaljnih tumačenja stavki iz prijavnice.
Prijavnicu treba valjano i u potpunosti ispuniti te poslati putem online obrasca (prijavnicu nije potrebno slati poštanskim putem)
Potvrda o prijavi i prijavnica bit će dostavljene na e-mail adresu producenta naznačenu u prijavnici
Prijavnica se sastoji od 6 dijelova:
1) IZBOR KATEGORIJE
Hrvatski program - hrvatski film: filmovi koji su dobili potporu na natječaju HAVC-a kao hrvatske produkcije kao i filmovi u kojima je hrvatski produkcijski udio ili sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veći od 50%.
Hrvatski program - manjinska koprodukcija: filmovi u kojima je udio hrvatskog producenta (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.
(Filmovi koji se prijavljuju u Hrvatski program ne smiju biti kraći od 70 minuta)
Kratka Pula - kratkometražni igrani hrvatski film
Kratka Pula - kratkometražna igrana manjinska koprodukcija
(tumačenje o udjelima produkcije u filmu jednako je onome za Hrvatski program)
(Filmovi koji se prijavljuju u Kratku Pulu ne smiju biti duži od 40 minuta)
2) PODACI O PRODUCENTU
3) PODACI O FILMU
4) PODACI O AUTORIMA
5) TEHNIČKI PODACI
6) PRILOZI
6.1. Minimalno 6 fotografija iz filma u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg, min. veličina 2600px širine)
6.2. Popis svih uloga s imenima glumaca (u pdf formatu)
6.3. Popis hrvatskih filmskih umjetnika koji su sudjelovali u nastanku filma – samo za manjinske koprodukcije (u pdf formatu)
Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.
Ako u prijavnici nije navedena poveznica za gledanje i preuzimanje selekcijske kopije filma potrebno je poslati DVD
format filma ili prenosivi hard disk s digitalnom datotekom najkasnije do 20. travnja 2015. na poštansku adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula

8. FILMOVI KOJI SU UVRŠTENI U SLUŽBENI PROGRAM FESTIVALA DUŽNI SU DO 1. LIPNJA 2015. ELEKTRONSKIM
PUTEM (Wetransfer, Dropbox) NA E-MAIL ADRESU: programme@pulafilmfestival.hr POSLATI:
1. Fotografiju redatelja u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px širine) te bio-filmografiju (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku.
2. Redateljsku izjavu (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku.
3. Fotografiju producenta u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px širine) te bio-filmografiju (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku.
4. Fotografije glumaca u glavnim ulogama u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min.
veličina 2600px širine) i njihove biografije (do 600 slovnih mjesta po biografiji) na hrvatskom i engleskom jeziku (ukupno do 2400 slovnih mjesta).
5. HD foršpane filma do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na HRT-u i prikazivanje na svečanom otvaranju) i do 60 sekundi (za reklamne ekrane Festivala) na hrvatskom i engleskom jeziku (podnaslovljena verzija).
6. Plakat visoke rezolucije u PDF formatu dimenzija 125 × 250 cm (za potrebe izrade promidžbenih plakata od strane Festivala).
7. Radio spot u trajanju do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na Hrvatskom radiju i drugim postajama).
8. Dijalog listu filma u word formatu na hrvatskom i engleskom jeziku.
9. Press kit filma (ukoliko je dostupan) za potrebe novinara i promidžbe tijekom Festivala.
10. 20 filmskih plakata B1 formata poštanskim putem na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula.

9. PRIHVAĆANJE UVJETA
Podnošenjem prijave prihvaćaju se svi uvjeti navedeni u Statutu Pulskog filmskog festivala i Pravilima za prijavu filmova. Prijavnica vrijedi u elektronskom obliku i važeća je bez potpisa i žiga.

10. KONTAKT
Kontakt e-mail za sve dodatne informacije: programme@pulafilmfestival.hr

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu