Cjenik najma tehničke opreme i usluga


I. OSNOVNA POSTAVA OPREME U ARENI I PPMI (KAŠTEL)

  NAZIV OPREME  Jedinična mjera Jedinična veličina Cijena po danu PDV 25% Ukupno
1.

Pozornica Arena 309 m2
- osnovna postava

 m2

1

70,00 17,50 87,50
2. Stolice Arena
- osnovna postava
 komada

1

5,00 1,25 6,25
3. Pozornica Kaštel 48m2
- osnovna postava

m2

1 70,00 17,50 87,50

Pojašnjenja:
Točka br. 1: Osnovna postava podrazumijeva veličinu pozornice 22,88x13,51m, visine 1,50m s pripadajućom ogradom visine 1m te pripadajućim stepeništem. Svaka izmjena veličine pozornice (povećanje ili smanjenje) podrazumijeva dodatni trošak Korisniku u iznosu od 70,00kn/m². Osnovna postava podrazumijeva pozornicu montiranu 1. 6. - 31. 8. tekuće godine, a van tog termina se smatra dodatnim najmom i posebno se ugovara.

Točka br. 2: Osnovna postava podrazumijeva unesene i posložene stolice po shemi osnovne postave. U slučaju da Organizator zahtijeva drugačiju shemu postave ili stolice nisu potrebne za realizaciju programa, Korisnik snosi trošak obračunatih radova. Maksimalni broj stolica iznosi 1.950 komada uključujući sve lože.

Točka br. 3: Osnovna postava podrazumijeva veličinu pozornice 8x6 m, visine 1,00 m s pripadajućom ogradom visine te pripadajućim stepeništem. Svaka izmjena veličine pozornice (povećanje ili smanjenje) podrazumijeva dodatni trošak Korisniku u iznosu od 70,00kn/m². Osnovna postava podrazumijeva pozornicu montiranu 1. 6. - 31. 8. tekuće godine, a van tog termina se smatra dodatnim najmom i posebno se ugovara.


II. DODATNA OPREMA I USLUGE U ARENI ILI NA DRUGIM LOKACIJAMA     
  NAZIV OPREME  Jedinična mjera Jedinična veličina Cijena po danu PDV 25% Ukupno
1.

Pozornica pokretna, osnovni postav,
veličina 12,45x8,28 m

 m2

1

70,00 17,50 87,50
2. Pokrov uz pripadajuću pokretnu pozornicu
max. veličine 12,45x8,28 m
m2

1

50,00 12,50 62,50
3. Pokrov pozornice Arena

m2

1 70,00 17,50 87,50
4. Dodatne stepenice          
4.1. Dodatne stepenice 1 m širine - gazište

kom

1 20,00 5,00 25,00
4.2. Dodatne stepenice 1,50 m širine - gazište

kom

1 30,00 7,50 37,50
4.3. Dodatne stepenice 2 m širine - gazište

kom

1 40,00 10,00 50,00
5. Podesti raznih veličina

m2

1 50,00 12,50 62,50
6. Tornjevi          
6.1.

Tornjevi baze 2x2 m -
visina bez statičkih ojačanja

1 m

  100,00 25,00 125,00
6.2. Tornjevi baze 3x3 m - 
visina bez statičkih ojačanja

1 m

  150,00 37,50 187,50
7.

Zaštitno-sigurnosna ograda ispred pozornice 
visine 1 m 

m. dužni

  100,00 25,00 125,00
8. Stolice

kom

1 5,00 1,25 6,25
9.  Ostale konstrukcije i usluge po zahtjevu     Po ponudi    
10. Tranzene i rampe kom 1 20,00 5,00 25,00
11. Gazebo šator 4x4 m  kom 1 1.000,00 250,00 1.250,00
13. Prijevoz za potrebe programa tura 1 300,00 75,00 375,00

Napomena:
U cijenu najma opreme iz točaka I. i II. nisu uključeni troškovi prijevoza.

Pojašnjenja:
Točka br. 1: Cijena najma pozornice, visine 1,50m, podrazumijeva i pripadajuću ogradu visine 1m i jedno pripadajuće stepenište.
Po želji Korisnika moguće je montirati pokretnu pozornicu maksimalne veličine 309 m2.
Pula Film Festival je u mogućnosti, unutar maksimalne veličine, montirati sve inačice pozornica na visini od 0,50m; 1,00m ili 1,50m.

Točka br. 2: Visina pokrova, mjereno od pozornice, iznosi na bokovima 4m, a na sljemenu 5,50m.
Pokrov se (unutar nabrojenih pozornica) može montirati na slijedećim pozornicama (u m):
- 10x2,12x2,
- 10x4,12x4,
- 10x6,12x6,
- 10x8,12x8

Točka br. 3: Pokrov se montira isključivo nad pozornicom veličine 22,88 x 13,51 m, bočnom i leđnom konstrukcijom. Visina od pozornice do pokrova maksimalno iznosi 6,80 m. 

Točka br. 4: Cijena najma pozornice podrazumijeva i jedno pripadajuće stepenište. Na zahtjev Korisnika montiraju se dodatna stepeništa raznih širina i broja gazišta. 

Točka br. 5: Podest je pozornica različitih veličina, max. visine 0,40m, montirana bez ograde i stepeništa (s mogućnošću montaže na osnovnu pozornicu (praktikabli). 

Točka br. 6: Najveća dozvoljena visina tornjeva, montiranih na čvrstu vodoravnu podlogu, bez dodatnih statičkih ojačanja iznose: 
- toranj baze 2x2m - visina 6m 
- toranj baze 3x3m - visina 8m 

Točka br. 7: Zaštitno sigurnosna ograda visine 1m, montirana ispred ili iza pozornice na udaljenosti od 1 ili 2 m, dužine po zahtjevu Korisnika. 

Točka br. 8: Stolice se iznajmljuju posložene po shematskom prikazu zadanom od strane Korisnika. Maksimalni broj stolica iznosi 1.950 komada. 

Točka br. 9: Pula Film Festival je, na zahtjev Korisnika, u mogućnosti izraditi konstrukcije drugih konfiguracija odnosno pružiti tehničke usluge. Cijena po ponudi. 

Točka br. 10: Pula Film Festival iznajmljuje:
- 30 kom metalnih tranzena duž 2 m 
- 10 kom drvenih rampi duž 3,5 m 

PLAKATIRANJE

  Broj dana  Format Jed.mjere Cijena  PDV  Ukupno
1.

do 5

B3

kom

10,00 2,50 12,50
2. do 7  B3

kom

12,00 3,00 15,00
3. do 15

B3

kom 15,00 3,75 18,75
4. >15

B3

kom Po ponudi    
5. do 5

B2

kom 12,00 3,00 15,00
6. do 7 B2 kom 15,00 3,75 18,75
7. do 15 B2 kom 20,00 5,00 25,00
8. >15 B2 kom Po ponudi    
9. do 5 B1 kom 15,00 3,75 18,75
10. do 7 B1 kom 20,00 5,00 25,00
11. do 15 B1 kom 25,00 6,25 31,25
12. >15 B1 kom Po ponudi    
13. do 5 125x250 cm kom 60,00 15,00 75,00
14. do 7 125x250 cm kom 80,00 20,00 100,00
15. do 15 125x250 cm kom 120,00 30,00 150,00
16. >15 125x250 cm kom Po ponudi    

Napomene:

Za polegnute formate B3, B2 i B1 cijena se uvećava za 10%.
Plakati formata B3, B2 i B2 se lijepe. Plakatiranje formata 125x250 vrši se isključivo letvicama, bez lijepljenja.
Naručitelj se obvezuje, uz prethodni dogovor, dostaviti min. 10% plakata više od ugovorenog broja plakata.


III. OSTALO

1. Korištenje opreme i usluga uređuje se Ugovorom kojeg Korisnika sklapa s Javnom Ustanovom Pula Film Festival, najkasnije 8 dana prije početka korištenje opreme i usluga. 

2. Svi dodatni radovi koji nisu navedeni u ovom Cjeniku obračunavaju se posebno, na temelju ponude prihvaćene od strane Korisnika. 

3. Za višednevno korištenje opreme za isti program smanjuje se trošak najma za 80% od obračuna za prvi dan najma. 

4. U slučaju otkazivanja programa zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga, a usluge montaže su obavljene, Korisnik je dužan snositi ugovorene troškove u cijelosti. 

5. Ukoliko Korisnik zbog vremenskih nepogoda održava isti program prvi naredni dan, Pula Film Festival omogućuje pravo korištenja ugovorene i montirane opreme bez dodatne naknade, ako time ne narušava odnose prethodno ugovorenih odnosa sa drugim Korisnikom i uz suglasnost Arheološkog muzeja Istre za programe u Areni, odnosno, temeljem odobrenja za korištenje javnih površina izdatog od nadležnog upravnog odjela Grada Pule. 

6. Korisnik se obvezuje fizički osigurati opremu iz Ugovora i to od dana početka najma do dana završetka najma. 

7. Korisniku ili njegovim partnerima i podizvoditeljima nije dozvoljena nikakva intervencija na unajmljenoj opremi te Korisnik u cijelosti snosi eventualno stvarno nastalu štetu od nestručnog načina korištenja, vandalizma, krađe odnosno drugog oblika oštećenja. 

8. Za izvršene usluge Korisniku će se ispostaviti faktura s rokom plaćanja od 30 dana.

Cjenik najma tehničke opreme i usluga u pdf obliku

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu