Hrvatski program

hp 
Hrvatski program natjecateljskog je karaktera i za njega se objavljuje javni poziv.

Hrvatski program čine kategorije:

Hrvatski film (filmovi koji su dobili potporu na natječaju HAVC-a kao hrvatske produkcije i filmovi u kojima je hrvatski produkcijski udio ili sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veće od 50%)

Manjinska hrvatska koprodukcija (filmovi u kojima je udio hrvatskog producenta (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama).

Za Hrvatski program 63. Pule do 31. ožujka 2016. godine pristiglo je:

-19 dugometražnih filmova u sklopu Hrvatskoga filma i 12 u sklopu Manjinskih koprodukcija.

image

Lokacije

14 festivalskih lokacija

Opširnije
predsjednica hr


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu