Cjenik najma prostora

 

  NAJAM DVORANE   PERIOD Cijena PDV 25% Ukupno
1.

Najam kino dvorane

 

Jutarnji termin:
1 sat (unutar 8h-16h)
4 sata (unutar 8h-16h)
8 sati (8h-16h)

Poslijepodnevni termin:
1 sat (unutar 16h-20h)
3 sata (unutar 16h-20h)

Večernji termin:
1 sat (unutar 20h-24h)
3 sata (unutar 20h-24h)


1.000,00
3.000,00
5.000,00


4.000,00
8.000,00


5.000,00
10.000,00 


250,00
750,00
1.250,00


1.000,00
2.000,00


1.250,00
2.500,00 


1.250,00
3.750,00
6.250,00


5.000,00
10.000,00


6.250,00
12.500,00

2. Najam male dvorane  

1 sat (unutar 8h-15h)
4 sata (unutar 8h-15h)
7 sati (8h-16h)

200,00
600,00
1.200,00
50,00
150,00
300,00
250,00
750,00
1.500,00
3. Branding kino dvorane  

• Postavljanje oznaka na ulazu u dvoranu (unutrašnjost ulaza)
• Pravo na brandiranje sjedala – naglavci na sjedalima u dvorani
• Pravo na dijeljenje promo materijalu brandiranoj dvorani 6x godišnje
• Spominjanje sponzora dvorane u svim PR materijalima za kino
• Integracija s web stranicom kina prilikom rezervacije i kupovine kino ulaznica
• Integracija s printom na tiskanim ulaznicama
• Spot/telop dobrodošlice u trajanju do 15“, ispred svih projekcija 
• Postavljanje roll up-a uz zid lijevo i desno od ekrana 

11 mjeseci

150.000,00

37.500,00 187.500,00

Napomene:
Sve cijene izražene su u kunama.
- Svi ostali oblici oglašavanja koji nisu navedeni u cjeniku predmet su posebnih ponuda Kina Valli
- Nije moguće oglašavanje određenih brandova koji nisu primjereni dobnoj skupini koja posjećuje kino dvoranu ili prostorije Kina Valli
- Izrada i dostava svih promotivnih materijala trošak su i obaveza Korisnika

 

Cjenik najma prostora u pdf obliku

image

Venues

14 Festival venues

More
predsjednica


Min kulture logo


GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu